Logo 112Amersfoort

Redactie gemeentebericht 0 reactie(s) di 26 april 2022, 19:04

Koninklijke Onderscheiding voor 23 Amersfoorters

Laatst bijgewerkt: dinsdag 19:04 uur
AMERSFOORT – Op dinsdag 26 april 2022 ontvangen 23 Amersfoorters een Koninklijke onderscheiding tijdens de jaarlijkse Lintjesregen voor hun bijzondere verdiensten. Twintig inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en drie tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De gedecoreerden kregen Koninklijke onderscheiding door burgemeester Lucas Bolsius opgespeld in de raadszaal in het stadhuis van Amersfoort.

De heer F. (Franz) M. J. van Barneveld (71 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij was vrijwilliger bij en jurylid van de optocht van carnavalsvereniging De Eemschuumers. Tot op heden is hij actief als vrijwilliger bij het Oranjecomité Hoogland en bij het Zomercarnaval en Dreesfeest van de stichting Dorpsfeest Hoogland. Hij was als organisator betrokken bij de Halve van Hoogland en de Amersfoortse Bergcross. Bij atletiekvereniging Altis is hij trainer, begeleider en organisator. Hij was initiatiefnemer en trainer van de marathongroep. Tientallen lopers begeleidde hij naar marathons in het buitenland en hij liep zelf mee. Hij trainde jongeren met een visuele beperking bij het hardlopen en was hij initiatiefnemer en trainer van het G-atletiek voor jongeren met een verstandelijke beperking. Hij traint een hardloper met een visuele én auditieve beperking die onder zijn begeleiding halve marathons liep en aan de Paralympische Spelen deelnam. Bij Samen in de Sneeuw begeleidt hij mensen met een verstandelijke beperking tijdens de wintersport.

De heer C.(Chris) E.M. Bus (71 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij was voorzitter van de Vereniging van Stationsrestaurateurs. Tot 2016 was hij ruim negentien jaar actief als bestuurslid van en vrijwilliger bij de stichting Sinterklaas Hooglanderveen. Hij fungeerde als Piet en Sinterklaas en maakte het jaarlijkse Pietenjournaal. Hij organiseerde mede de jaarlijkse intocht en bezocht scholen, verenigingen, sportclubs en zorginstellingen. Sinds 2015 is hij voorzitter van de Biljartvereniging ’t Houteveen te Hooglanderveen en zet hij zich in voor de groei van het ledenaantal. Hij realiseerde de verhuizing van de vereniging, maakt wedstrijdverslagen en zorgt voor de competitie-indelingen. Daarnaast is hij voorzitter van Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Hooglanderveen. Hij onderhoudt het contact met de overige afdelingen in de regio en organiseert mede de activiteiten. Hij stuurt de vrijwilligers aan en houdt de Facebookpagina bij. Hij bezoekt diverse cliënten aan huis en fungeert als chauffeur van de Zonnebloemauto.

Mevrouw M. (Marja) Dée-van Harten is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Ze was vrijwilliger, kok en gastvrouw bij het project Gastvrij te Amersfoort, een maaltijdproject voor dak- en thuislozen. Bij de stichting Dit Koningskind Vakanties begeleidde zij tijdens vakantieweken kinderen met een verstandelijke beperking. Zij is vrijwilliger bij de Voedselbank Amersfoort. Werkte als coördinator, was eindverantwoordelijke voor het uitdeelproces en organiseerde inzamelingsacties. Mevrouw Deé was aanwezig bij de uitreiking van het Appeltje van Oranje uit handen van Koningin Máxima 2015. Op dit moment is zij dagcoördinator van de Voedselbank. Zij is vrijwilliger bij de Westerkerk te Amersfoort en maakt deel uit van een groep die om de beurt de warme maaltijd verzorgt voor een hulpbehoevend gezin. Bij het project De Eetlijn te Amersfoort, dat sociale maaltijden biedt voor mensen in een isolement, is zij kok, vrijwilliger en gastvrouw. Ruim tweeëntwintig jaar was zij mantelzorger voor haar hoogbejaarde schoonmoeder. Ze verzorgde en begeleidde haar tot haar overlijden.

De heer R.(Ruud) A. van den Eshof (64 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Ruim zeventien jaar was hij vrijwilliger bij de Avond4daagse en de Tweedaagse van Amersfoort. Hij zette het parkoers uit, was begeleider en wierf deelnemers bij scholen. Hij was voorzitter van de medezeggenschapsraad van de basisschool de Wegwijzer en van het Farelcollege te Amersfoort. Bij voetbalvereniging ASC Nieuwland was hij jeugdtrainer. Daarnaast ondersteunde hij bij de organisatie van de activiteiten, zoals de zondagse boslopen en de teamuitjes. Sinds 2010 is hij vrijwilliger bij Atletiekvereniging Triatlon Amersfoort als hardlooptrainer, voorzitter van de trainerscommissie en coördinator van de ‘slechtweerscenario’s’ waarbij hij calamiteitenoefeningen organiseert. Daarnaast verzorgt hij de nascholing van trainers en organiseert hij evenementen, zoals een trainingsestafette langs verscheidene atletiekverenigingen.In 2015 en 2016 was hij vrijwilliger bij het evenement de Omtrek van Amersfoort. Hij zette met anderen de route uit en bedacht het concept om tussen de routes bussen in te zetten.

De heer J. (Jos) H. Gloudemans (79 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij is bestuurslid van de stichting Altricanti te Nieuwegein en vrijwilliger bij de Vrienden van de Hansdag, een feestelijke activiteitendag voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking uit een woongroep te Holten. Bij Vluchtelingenwerk Barneveld was hij voorzitter van de werkgroep Steun Vluchtelingen, persvoorlichter, fondsenwerver en o.m. betrokken bij de opvang van diverse vluchtelingen. Hij was vicevoorzitter van het bestuur en vicevoorzitter van de raad van toezicht van Stichting Eemvallei Educatief (STEV). Ruim tien jaar was hij bestuurslid van Atletiekvereniging Triathlon te Amersfoort en beheerde de portefeuilles pr en communicatie, en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij is vrijwilliger bij Indebuurt033 en Welzin Amersfoort en actief als buurtbemiddelaar. In 2017 was hij medeoprichter en voorzitter van Stichting Buurtbestuur Randenbroek & Schuilenburg en werkte met bewoners en wijkpartners aan versteviging en versterking van de sociale basisinfrastructuur in de wijken. Hij initieerde het project Wijkdoelen Welzijnsorganisatie Indebuurt033 en zorgde voor meer wijkbasisvoorzieningen in de wijk Schuilenburg. Mede dankzij zijn inzet werd het Trefpunt Operahuis voor de wijkbewoners geopend op het Operaplein.

De heer W. (Walrick) T.H.M. Halewijn (64 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij zet zich al jaren in voor het ondernemersklimaat in de regio Amersfoort. Naast Stadscafé de Observant runt hij de horeca van Kunsthal KAdE, het Eemhuis en Grand Café Halewijn in Amersfoort. In 2018 ontving hij de Gouden Parel van Amersfoort. Hij was zestien jaar voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Amersfoort, is sinds 2017 voorzitter van de Ondernemersvereniging Binnenstad Amersfoort (OBA) en ruim vijftien jaar lid van Business Network International (BNI). Hij was acht jaar bestuurslid van stichting Bokketrap en jarenlang voorzitter van stichting De Nieuwe kamers, stichting Gastvrij, stichting Poortersfestival en het Amersfoortse Klokkenluiders Gilde. Sinds 2015 is hij bestuurslid van stichting Citymarketing Regio Amersfoort en sinds 2017 secretaris van de Advisory Board Citymarketing Amersfoort. Hij zet zich sinds 2015 in voor Nederlandse Jazzmuziek met De Dag van de Nederlandse Jazz, Amersfoort World Jazz Festival, Jazz Podium Amersfoort en festival Spoffin. Hij is sinds 2008 bestuurslid van stichting Toots Tielemans Award, sinds 2013 voorzitter van stichting de Culturele Ontmoeting en sinds 1993 in diverse functies actief voor Theo Meijer Sport. Tot 2013 was hij adviseur van de Nederlandse Vereniging voor Judo en Jiujitsu Leraren. Ook was hij bestuurslid van businessclub De Amersfoortse Hoogte.

Mevrouw M. (Marjet) de Jong (66 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Zij is redacteur, schrijver, illustrator en werkte tot 2010 als uitgever voor de Katholieke Bijbelstichting. Ze vertaalde Franstalige levensbeschouwelijke publicaties voor het Nederlandse taalgebied. Ze vertaalde een boek (God, Adonai, Allah) om de interreligieuze dialoog op gang te brengen in het onderwijs en maakte hiervan een multimediaal project dat werd verspreid over 1600 scholen. Ze ontwikkelde mede het project Geloven Thuis, met catechetische materialen voor ouders. Ook publiceerde ze Het Licht op ons Pad voor doorlopende parochiecatechese. Van 2010 tot 2019 werkte ze voor uitgeverij Adveniat. Als uitgever en eindredacteur werkte ze mee aan een project voor doorlopende catechese in samenwerking met bisdom Roermond. Ze zette de website Kinderwoorddienst.nl op en werkt nog steeds als vrijwilliger mee, vooral als illustrator. In de Heilige Geest Parochie in Amersfoort was zij jarenlang medewerker kindervieringen en tot 2012 bestuurslid van de koorgroep Oorsprong, bestuurslid van Unity, organiseerde ze kerkelijke activiteiten en bereidde vieringen voor. Bij de R.K Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (OLVA) richtte zij de Oecumenische Cantorij Oorsprong op, was ze vrijwilliger kinderwoorddienstgroep en organisator Kindje Wiegen. Van 1999 tot 2013 was ze bestuurslid van het Aartsbisschoppelijk Museum. Sinds 2003 is ze redactielid van de website geloventhuis.nl, en sinds 2009 redactielid van het parochieblad ‘Mirakel’ van de Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Ook was ze scriptschrijver en creative director van de Kerstlichtjestocht van 2018 tot 2020.

Mevrouw K. (Kornelia) Jonkers-Hordijk (75 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Ze was maatschappelijk werkster voor de Mulock Houwerschool, SBD en Beweging 3.0 en is maatschappelijk zeer betrokken. Ze nam meerdere malen kinderen uit kansarme gebieden in huis tijdens vakanties. Ze was actief in kindernevendienst De zonnestraaltjes en bij de Speelgoedbank. Sinds 1985 was ze schoolmaatschappelijk werkster, waarbij ze ook gezinnen in haar eigen tijd hielp. Ze zette zich actief in voor de vereniging Ouders Overleden Kind. Bijna tien jaar deed ze dit als contactpersoon en bestuurslid, en was ze pleitbezorger voor rouwverlof. Sinds 2009 heeft ze jarenlang rouwbegeleiding geboden vanuit het Steunpunt Rouwbegeleiding. Sinds 2005 was ze tien jaar lang vrijwilliger en secretaris van de vereniging Vrienden van begraafplaats Rusthof Amersfoort. Sinds 2006 is ze vrijwilliger bij de Kledingbank Amersfoort. En voor de Sint-Joriskerk Amersfoort is ze sinds 2016 gastvrouw. Voor de Protestantse kerk De Hoeksteen in Schothorst was ze twaalf jaar vrijwilliger van diverse activiteiten. Ze leidde diverse kringen, de jongerencatechese en organiseerde de jaarlijkse rouwdienst. Ook was ze contactpersoon in het pastoraat.

Mevrouw A. (Aartje) A. van ’t Land-Davelaar (70 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Zij was meer dan 40 jaar schoonmaakster op drie openbare basisscholen waaronder De Wiekslag en De Albatros in de wijk Liendert. Sinds 1972 is ze actief voor de Protestantse gemeente De Bron en haar voorlopers. Diverse malen was ze voor een periode van vier jaar of zelfs tweemaal vier jaar achtereen lid van de kerkenraad. De kerkelijke gemeente verkoos haar graag opnieuw als dat volgens de kerkelijke regelgeving weer mogelijk was. Voor kinderen en jongeren met (huiselijke) problemen is ze aanspreekpunt en vertrouwenspersoon: van kinderoppas tot vieringen op de maat voor kinderen en tieners, van het mede-organiseren van musicals tot groepsgesprekken en individuele gesprekken met kinderen, tieners en jongvolwassenen. Daarnaast is ze bestuurlijk betrokken bij het kerkenwerk als lid van de kerkenraad van De Bron. Als jeugdouderling stuurt ze anderen aan met haar enthousiasme. Ze had en heeft verschillende functies binnen de kerk: sinds 1977 de kindernevendienst, sinds 1978 was ze zeven jaar diaken en ze houdt zich sinds 2003 bezig met de 12+kerk en sinds 2009 met de commissie eredienst. Sinds 2013 is ze jeugdouderling, een functie die ze eerder al vijf jaar bekleedde, en ze is sinds 2015 pastoraal medewerker. Ze was een van de aanjagers van een project in Polen, een kindertehuis. Het lukte haar samen met anderen om jongeren enthousiast te maken voor dit project. Met acties werd geld verzameld voor spullen die meegingen naar Polen. En ze was vanaf het eerste moment betrokken bij het Mwana Ukundwa project in Rwanda in 2017. Ze bracht de doelen van dit project onder de aandacht, was het brein achter de geld inzamelingsacties en enthousiasmeerde jongeren om mee te doen.

Mevrouw H. (Helen) P. Murphy-Mc Donnell (60 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Al ruim 27 jaar behartigt zij de belangen van kinderkoor ‘De Notendopjes’ in de Heilige Geestparochie in Amersfoort. Later volgde De Tieners en nog later The Young Spirits. Ze is betrokken bij de voorbereidingen, woont vergaderingen bij, zoekt samen met de koorleden en de dirigent het repertoire uit en maakt liturgieboekjes. Inmiddels is het koor uitgegroeid tot een jongerenkoor dat ook regelmatig in andere kerken optreedt. In 1986 startte ze, samen met andere moeders en vaders, een kinderwoorddienst en kindercrèche in de Heilige Geest Parochie. Ze nam zestien jaar deel aan de werkgroep kinderwoorddienst. Ook zet ze zich sinds 1986 in bij speciale activiteiten in en om de kerk. Sinds 2014 is ze vrijwilliger voor de ‘Zondags Geest’ van de Wijkherberg Heilige Geest, zondagmiddag bijeenkomsten voor mensen die anders alleen en soms eenzaam zijn. Ze brengt samen met anderen verbinding tussen mensen onderling.

De heer A. (Adrianus ) J. Van Mil (64 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Van Mil heeft een indrukwekkende en lange waterpolo-loopbaan waarin hij veel voor de topsport en breedtesport van het Nederlandse waterpolo betekende. Twee keer deed hij mee aan de Olympische Spelen: in 1980 in Moskou en in 1984 in Los Angeles, en daarmee is hij één van Nederlands beste waterpoloërs ooit. In de periode 1978 tot 1984 was hij vrijwilliger en medebestuurslid van het waterpolo-opleidingscentrum Talent Centraal/KNZB landelijk. Van 1984 tot 1985 was hij basisspeler heren 1 en promotie ereklasse, en van 1985 tot 1992 was hij – op één seizoen na – alle jaren basisspeler heren 1 ereklasse. Voor ZPC Amersfoort was hij sinds 1992 op diverse niveaus zeven jaar lang waterpoloscheidsrechter, zowel regionaal als landelijk, en deed dat als vrijwilliger. Van 1992 tot 1993 werd hij Kampioen van Nederland als basisspeler eerste team waterpolo ereklasse. In 1993 en in 1994 werd het team van ZPC Nederlands kampioen, en in 1994 nam het team deel aan de Europacup wedstrijd in Boedapest. Vanaf 1994 was hij een actieve speler in diverse waterpoloteams. Vanaf 1996 was hij negen jaar voorzitter van de waterpolocommissie. Hij trainde als invaller een jaar de heren 1 ereklasse en tot 2002 trainde hij de ‘mini’s’: de allerkleinste waterpolospelertjes. Vanaf 2006 was hij twee jaar trainer/coach van de waterpoloërs onder de zestien jaar. In het seizoen 2019-2020 degradeerde ZPC Amersfoort naar de 1e klasse. Hij behield talenten voor de club stelde een team samen waardoor ZPC Amersfoort het seizoen erna weer in de eredivisie speelde. Hij is sinds 2020 medeorganisator van het Nieuwjaarstoernooi om de Van Haselenbeker, met deelname van internationale topteams. Sinds 2021 is hij technisch coördinator van de waterpoloafdeling en sinds 2012 lid hoofbestuur en vrijwilliger van de topsportcommissie.

De heer J. (Johannes) H. Ossendrijver (65 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Sinds zijn jeugd zet hij zich in voor het maatschappelijk, sociaal en cultureel leven in Hooglanderveen. Hij is actief als deelnemer of lid van een vereniging, maar bovenal als bestuurder, al ruim vijftig jaar bij diverse verenigingen en organisaties. Voor de Rooms-Katholieke Kerk Sint Joseph te Hooglanderveen is hij sinds 2006 penningmeester. Daarnaast zit hij in de commissie voor het technisch beheer en onderhoud van de gebouwen. Hij is actief bij verbouwingen aan de kerk en als zanger in het koor. Sinds 2010 is hij voorzitter van de Folkloregroep Eemlanddansers Hoogland. Voor muziekvereniging Animato te Hooglanderveen beheerde en bewaakte hij van 1990 tot 2005 de ledenadministratie. Vanaf 1997 was hij tien jaar penningmeester en bestuurslid van de Belangenvereniging Hooglanderveen. Sinds 1973 is hij als vrijwilliger betrokken bij diverse verenigingen, activiteiten en evenementen in Hooglanderveen. Hij was tien jaar bestuurslid bij Stichting Dorpshuis Hooglanderveen en zeven jaar secretaris en vrijwilliger bij Oranjevereniging Hooglanderveen. Hij had bijna twintig jaar verschillende bestuursfuncties bij Badmintonvereniging SH71 en was tussen 1988 en 2002 achtereenvolgens penningmeester, secretaris en voorzitter van Jongerenkoor Hooglanderveen.

De heer F. (Frans) A. Riphagen (73 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Al jarenlang zet hij zich meerdere dagen per week in voor verschillende patiëntenverenigingen. Hij was van 2001 tot 2007 voorzitter van Patiënten Vereniging Artemis te Amersfoort. Sinds 2003 was hij elf jaar lid van het bestuur van de stichting Ferrant. In 2007 nam de stichting het beheer van ‘het Steunfonds’ over van Patiëntenvereniging Artemis. Van 2003 was de heer Riphagen vier jaar lid van het bestuur als vertegenwoordiger van de patiënten, daarna was hij tot 2014 tweede penningmeester. Voor de Reuma Patiënten Vereniging Amersfoort en omstreken is hij sinds 2007 actief lid, sinds 2015 secretaris en sinds 2016 voorzitter. Voor de Reuma Patiënten Vereniging Amersfoort verzorgt de heer Riphagen sinds 2007 de planning van de fysiotherapeuten en leden van de Beweeggroepen. Daarnaast werft hij fysiotherapeuten, verzorgt hij de nieuwsbrief en onderhoudt hij de contacten. Hij is zeer betrokken bij de Reuma Patiënten Vereniging Amersfoort en met name bij de Bechterew-oefengroep en de Reuma-beweeggroep. Door zijn jarenlange inspanningen bestaan deze oefengroepen nog steeds, ondanks alle bezuinigingen van de afgelopen jaren.

Mevrouw C. (Carolina) G. Miete (74 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Sinds 1993 is zij als collectiemedewerker voor de Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (SHVB) actief. Ze verzamelt verpleegkundige objecten, pleegt onderhoud daaraan en verzorgt tentoonstellingen en exposities. Daarnaast verzorgt ze rondleidingen in het collectie-depot in Urk. In de periode van 1998 tot 2012 was ze, met een onderbreking van enkele jaren, tien jaar voorzitter van het bestuur van Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit. In haar bestuursperiode ontstond de samenwerking met het Nationaal Museum Verpleging/Verzorging (sinds 2007 het Florence Nightingale Instituut). Ze was actief bij het vinden van nieuwe huisvesting en bij het betrekken van de definitieve behuizing op Urk, waar de collectie sinds 2017 onderdak vond in het Trefpunt Medische Geschiedenis. Sinds de start van het Hospice in 2001 is ze als zorgvrijwilliger actief voor de Stichting Hospice Kajan in Hilversum. Sinds 2016 is ze als lid van de Interieurcommissie belast met het Programma van Eisen en het ontwerp voor de verbouwing van het hospice. Na de eerste coronapiek in 2020 keerde ze terug als gastvrouw. Vorig jaar vond het twintigjarig jubileum van het Hospice plaats.

De heer G.(Gerrit) Timmerman (72 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Sinds 1989 is hij vrijwilliger voor de Avondvierdaagse Amersfoort en sinds 1991 voor de Internationale Amersfoortse Tweedaagse. Sinds 2015 is actief bij de Voedselbank Amersfoort, sinds eind 2020 als dagcoördinator bij de afdeling logistiek. Voor de Protestantse wijkgemeente De Brug te Amersfoort is hij sinds 1985 actief in verschillende functies. Onder andere tien jaar als diaken, als hulpmaatje voor buitenlanders, als coördinator autodienst, tien jaar als coördinator van de organisten en tien jaar als hulpkoster van Kerkelijk centrum De Brug. Sinds 2009 is hij vrijwillig lasser voor de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij. Hij maakt sinds 2016 deel uit van de beheercommissie van de Sint-Joriskerk en is assistent beheerder en gastheer bij verhuuractiviteiten in de kerk. Voor de Centrale Organisatie Voetbal Scheidsrechters Amersfoort is hij al sinds 1967 actief. Als lid en als scheidsrechter, als begeleider en adviseur voor jonge scheidsrechters en als coördinator van het COVS-jubileumboek. Van 1984 tot 1990 was hij penningmeester van COVS. Sinds 1992 is hij vrijwilliger bij honk- en softbalclub BSC Quick Amersfoort. Hij maakte onder andere het stalenbuizenframe met een net ter bescherming van de toeschouwers. Ook coördineerde hij de bouw van het elektronisch scorebord.

De heer S. (Siebe) de Vries (80 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer De Vries is vrijwilliger voor diverse organisaties op het gebied van de voetbalsport, sociaal maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk, onderwijs en het kerkelijk leven. Van jongs af aan is hij betrokken bij de Nederlands Hervormde kerk, later de PKN. Medio 1970 was hij actief voor de Nederlands Hervormde Kerk in Schagen als ouderling en rentmeester. Vanaf 1994 zette hij zich in voor de Protestantse Kerk Amersfoort, wijkgemeente De Hoeksteen. Hij vernieuwde de ledenadministratie en trad in 1998 toe tot de kerkenraad als ouderling. Hij maakte het Hoekboek – een talentenboek – en bracht wensen en mensen bijeen. Ook het jaarboek Saamhorig (over De Hoeksteen) is van zijn hand. Hij was vanaf 2019 coördinator van de gastheren en gastvrouwen. In de ‘Soos 55+’ van de kerk was hij gastheer, zat in de organisatiecommissie en organiseerde activiteiten. Vanaf 1999 was hij voor de Stichting Gave Harderwijk tien jaar lang administrateur en fondsenwerver. Voor de voetbalvereniging AFC Quick 1890 was hij elftalbegeleider, coach, grensrechter, scheidsrechter en van 1986 tot 1992 secretaris en voorzitter. Sinds 2008 is hij schipper, verteller en gastheer bij de stichting Waterlijn Amersfoort. Voor het Nationaal Monument Kamp Amersfoort is hij sinds 2009 actief als rondleider, verteller, amateuronderzoeker, gastheer en houdt hij zich bezig met het onderhoud van het binnen- buitenterrein. Hij is geschoold in rondleidingen aan uniformdragers, bezoekersgroepen en kinderen.

Mevrouw R. (Regina) J. Wierenga (78 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw Wierenga is binnen de St. Henricusparochie actief in verschillende functies. Ondanks dat de Henricuskerk in 2014 werd gesloten, weet zij de oud-parochianen en de gemeenschap in het Soesterkwartier goed bij elkaar te houden. Ze verzorgt mede de koffiegroep voor door ouderen. Sinds 1980 is ze leidinggevende van de bijbelgroep. Ook bezoekt ze mensen thuis en was ze vicevoorzitter van het parochiebestuur en van de pastoraatsgroep. Bij de St. Franciscus Xaveriuskerk, bij geloofsgemeenschap St. Henricuskerk, in Huize Puntenburg en in Verzorgingshuis De Koperhorst is zij sinds 2015 voorganger in vieringen en uitvaarten. Ze doet hiervoor de voorbereidingen en regelt de muziekkeuze. Ze was tien jaar vicevoorzitter van Buurthuis De Sleutel tot de sluiting van het buurthuis in 2014. Daarnaast zat ze zes jaar in de werkgroep Vrouwen in Kerk en Samenleving en maakte ze van 1992 tot 2015 deel uit van de Liturgiegroep. Sinds 2011 coördineert ze het hulpproject ‘Heb je even voor mij’, een groep die is opgericht met het Leger des Heils en diverse kerken.

De heer A. (Adrianus) T.J. van Zanten (75 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij is sinds 1998 een dragende kracht binnen de IJsvereniging. Als vrijwilliger vervult hij een aantal essentiële rollen, zoals het beheer van het clubgebouw en het beheer van de combibaan. Daarnaast is hij eerste bestuurslid binnen AIJV. Hij moderniseerde de ledenadministratie en zette zich in voor de aanwas van nieuwe leden. Hij is aanspreekpunt voor de ijsmeesters, de EHBO-commissie en de senioren die op de rustige uren trainen. Sinds 2005 beheert hij de ijsbaan en het clubhuis aan de Rubensstraat. De heer van Zanten ondersteunt bij evenementen op de baan en treedt op als gastheer tijdens de ijsdagen. In de periode 2013 tot 2017 vergezelde hij de toenmalige voorzitter naar de vergadering van het KNSB-gewest. Hij begeleidde de organisatie van de regionale Dave van Dam inlineskate-wedstrijd en speelde tijdens de natuurijswedstrijden op de Rubenbaan voor de jeugd een belangrijke rol.

De heer C. (Cornelis) Zomer (66 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Zomer is docent, trainer, mentor en coach. Sinds 1981 is hij werkzaam bij de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad. Vanaf 1995 was hij tien jaar bewegingsagoog bij behandelcentrum De fontein van ggz-instelling Eleos. Momenteel is hij nog steeds parttime werkzaam in het voortgezet onderwijs als beleidsmedewerker GSR-Academie, als docentbegeleider in zowel vakbegeleiding als supervisie, als coach en Video Interactie begeleider voor docenten en tenslotte als docent bewegingsonderwijs. De afgelopen veertig jaar zette hij hoofdzakelijk jongeren (op school en in de kerk), maar ook ouderen (docenten, patiënten en cliënten) in hun kracht. Hij is counselor en beleidsmedewerker Zorg, mentor voor startende docenten, coach voor leerlingen bij het deelnemen aan interscolaire toernooien, mentor voor leerlingen, organisator van schoolkampen en medeorganisator van vieringen en toerustingsavonden voor jeugdleiders. Voor de gereformeerde Kerk in Krimpen aan den IJssel is hij van 1984 tot 2020 meerdere ambtsperioden ouderling geweest, onder andere eerste ouderling voor het pastorale werk onder de jeugd. Daarnaast organiseerde hij diverse toerustingsbijeenkomsten voor de kerkenraad. Ook was hij voorzitter van de organistencommissie, lid van de activiteitencommissie en bestuurslid en voorzitter van de Missionaire Arbeid Rijnmond (MAR) van 2006 tot 2014. Hierbij zette hij een meerjarenstrategie op en droeg zorg voor de mediarelaties en de Fondsenwerving.

De heer C. (Kees) W. Kraanen (54 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Op 6 maart 2002 werd hij gemeenteraadslid in Amersfoort voor de BPA (Burgerpartij Amersfoort). Na een korte periode als eenmansfractie nadat hij de BPA verliet, maakte hij in december 2010 de overstap naar de VVD. Voor de VVD was hij lijsttrekker tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en 2022. In 2018 werd hij wethouder in Amersfoort.

Mevrouw Margaretha M. van Hensbergen (76 jaar) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje- Nassau.
Zij was van 1993 tot 2005 directeur van Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Amersfoort. Sinds 2019 werkte ze als surveillant binnen 65plus voor diverse mbo-instellingen in de regio Utrecht. Van 2001 tot 2020 was ze Lid Algemeen Bestuur en secretaris voor het dagelijks bestuur van stichting Het Burgerweeshuis. Sinds 2009 is zij coördinator en ambassadeur van Roze 50+ Midden-Nederland. Als mede-coördinator van Roze 50+ Regio Midden-Nederland timmert zij landelijk en lokaal aan de weg voor de Roze Loper, het certificaat voor LHBTI-vriendelijkheid in zorg en welzijn. Daarnaast is ze sinds 2013 lid van de Ledenraad ANBO. Zij richtte tussen 2008 en 2010 de ANBO-groep voor homoseksuele ouderen op, genaamd ANBO-Roze 50+ en leidde deze groep gedurende zeven jaar. Voor de stichting beheer wijkcentrum De Groene Stee was ze van 2015 tot 2019 voorzitter en bestuurslid. Van 2006 tot 2014 was zij penningmeester/secretaris voor de stichting Zijnsoriëntatie en penningmeester van de stichting Inspiratiekring Zijnsoriëntatie (2006 – 2015). Daarnaast zat ze van 2002 tot 2012 in de klachten- en tuchtcommissie van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH). Van 2012 tot 2016 was ze lid en notulist van de commissie Welzijn en Zorg en lid van de commissie Voorbereiding lustrumsymposium van de Seniorenraad Amersfoort. Van 2006 tot 2010 zat mevrouw Van Hensbergen in de gemeenteraad voor de PvdA. Zij was van 2011 tot 2015 voorzitter van de Seniorenkring Liendert Amersfoort. Ze richtte mede het voorzieningenfonds Vluchtelingen Amersfoort op in 1993 en bleef bestuurslid tot 2006. In de periode 1994 – 1997 was zij fusievoorzitter van stichting Welzijn Amersfoort (SWA). Van de wijkstichting Randenbroek/Schuilenburg was ze van 1983 tot 1993 voorzitter. Voor het vrouwentrefcentrum Amersfoort was ze van 1987 tot 1990 bestuurslid.

Mevrouw J. (Jeltje) A. Kaars (75 jaar) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Ze was als penningmeester en financieel adviseur in vele organisaties van groot belang en is nog steeds actief op dit vlak. Sinds 1974 is ze penningmeester bij de Stichting Cantoraat. Naast bestuurlijke taken en de financiële administratie beheerde ze ook uitgave en verkoop van composities van kerkmusici. Sinds 1997 verzorgt ze als ‘pijenmoeder’ van de cantorij de pijen voor de koorleden. Ze is ruim vijftig jaar lid van de Sweelinck Cantorij in de Oude Kerk Amsterdam. Van 2012 tot 2017 was ze penningmeester van het Beiaardcentrum Nederland en redde het van de financiële ondergang. Ze was lid van de Kerkenraad van de Gereformeerde kerk, lid van de ABC commissie, lid en penningmeester van de commissie van beheer. Vanaf 2010 was ze vijf jaar lid van de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Amersfoort en tot 2015 lid van het college van kerkrentmeesters. Ze was hulpkoster van de Fonteinkerk, vijf jaar penningmeester en sinds 2015 administrateur. Ze wordt omschreven als het financieel geweten van de Fonteinkerkgemeente. Ook was ze veertien jaar penningmeester voor stichting Uddyom Nederland/Bangladesh. Mede door haar jarenlange contacten realiseerde ze een schooltje met particuliere fondsen. Ze bezocht diverse keren op eigen kosten de school in Mirarbach om advies te geven. In Nederland wierf ze donateurs en verzorgde ze de financiële administratie. Ze wordt de spil van de stichting genoemd. Met haar man Piet Wassink ondersteunde ze jarenlang een technische school in Deshanterkati (Barguna District), met hulp van de plaatselijke Rotary in Amersfoort. Voor het Toon Hermans Huis Amersfoort verzorgt ze sinds 2004 diverse secretariaatswerkzaamheden en de financiële administratie.

Mevrouw W. (Wilhelmina) J.M. Meershoek (66 jaar) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Als directeur van het Nationaal Monument Kamp Amersfoort zette zij zich op voortreffelijke wijze in voor de organisatie en realiseerde zij een nieuw museum op Kamp Amersfoort. Van 2005 tot 2013 was zij directeur van Scouting Nederland en voerde zij verschillende vernieuwingen door. Zij gaf samen met beschermvrouwe Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima en het landelijk bestuur invulling aan het beschermvrouweschap. Sinds 2014 is zij voorzitter van de raad van toezicht van Bibliotheek Eemland. In de jaren van haar voorzitterschap professionaliseerde de Raad van Toezicht zich en ontwikkelde Bibliotheek Eemland zich tot een maatschappelijke educatieve bibliotheek. Mevrouw Meershoek speelde eerst als lid en later als voorzitter van de Raad van Toezicht een belangrijke rol in de ontwikkeling van SOVEE. Mede door het werk van stichting Ravelijn waar zij zeven jaar directeur van was, werd Amersfoort in 2001 Vrijwilligersstad van het jaar. Ze was bestuurslid bij de stichting Matchpoint Betrokken Ondernemen Amersfoort en sinds 2006 voorzitter van stichting Waterlijn Amersfoort.

Reacties

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk

Ook interessant

Weersverwachting Amersfoort

Volg ons

Volg ons

Copyright © 112Amersfoort
!

Ads

Advertenties worden geblokkeerd

Oeps! Onze advertenties worden geblokkeerd. Dit vinden wij jammer, want dankzij de advertenties is deze website gratis toegankelijk.

Steun ons alsjeblieft door deze Adblock-extensies of -software uit te schakelen.

Browsers als Firefox en DuckDuckGo staan soms te strikt ingesteld waardoor onze website niet goed werkt. Pas deze instelling aan of zet onze website op de whitelist.