Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 20:02:03 Amersfoort 65177 Prio Hoog Eenheid | Ambulance 09-133

Ambulance 09-133

dinsdag 15 juni 2021
Vraag het de specialist - 112 Amersfoort

Vraag het de specialist

Hieronder vindt u een overzicht van onze partners, ook wel lokale specialisten! Als we een probleem hebben, of een vraag beantwoord willen hebben is het tegenwoordig heel normaal dat we hier naar op zoek gaan via Google. Echter staat het internet vol met verschillende oplossingen en antwoorden op uw probleem of vraag. Hoe weet u nu of u de juiste kiest?

Om de hoek woont de specialist! Voor veel mensen is de drempel te hoog om bij de specialist naar binnen te lopen. Men denkt al vaak dat dit geld kost. Op deze pagina kunt u onder elke partner op de knop “Vraag onze specialist” drukken. De redactie stuurt de ingezonden vragen door naar de specialist.

Minimaal wordt elk kwartaal 1 vraag beantwoord door elke specialist. Bij veel ingestuurde vragen breiden we dit uit naar maximaal 3 per kwartaal. Uit de ingezonden vragen wordt door de redactie een keuze gemaakt. U kunt u vraag met uw eigen gegevens insturen, echter is het ok mogelijk uw vraag anoniem in te sturen. Uw vraag en het daarbij horende antwoord wordt als nieuwsbericht op de website geplaatst, tevens zal deze zichtbaar blijven onder de partner waar aan de vraag is gesteld. Vaak zijn er meer mensen die met hetzelfde probleem of vraag rondlopen als u! Zo helpen we elkaar.

Drive letselschade

Toegewijde letselschade specialisten

Drive Letselschade is gespecialiseerd in het verhalen van letselschade voor slachtoffers die letsel hebben opgelopen na een ongeval. Wij staan u kosteloos bij om uw schade te verhalen. Ons uitgangspunt is dat wij u zoveel mogelijk in de positie brengen als voor het ongeval.

Dit doen wij zo goed en vlot mogelijk voor u, zonder onnodige vertraging. Wij staan enkel slachtoffers bij in onze praktijk en voorzien u graag van een persoonlijk en professioneel advies.

Voorop staat dat u zich zo goed mogelijk moet kunnen richten op uw herstel. Om dat te realiseren heeft u een belangenbehartiger nodig die zich hard maakt voor uw zaak en daadkrachtig te werk gaat. Daarbij is niet alleen de snelheid van belang, maar ook duidelijkheid en openheid in de communicatie.

Allereerst moet gekeken worden wat u nodig heeft om zo goed mogelijk te herstellen. Samen met u brengen wij uw behoeften en wensen in kaart. Ook zullen wij de schade die u lijdt voor u in kaart brengen en verhalen.

Een goede letselschadespecialist doet meer dan alleen uw schade verhalen. Het vergt maatwerk om het slachtoffer weer zoveel mogelijk in die positie te brengen als voor het ongeval. Drive Letselschade heeft de kennis, de ervaring en de drive om dit voor u te doen.

Drive letselschade

mr. Anne Ruth Shiboleth & mr. Nicole Wilms

mr. Anne Ruth Shiboleth
"Mijn cliënten waarderen mij om mijn gedrevenheid, voortvarendheid en empathisch vermogen. Ik streef er altijd naar om zonder onnodige vertragingen uw dossier te behandelen. Daarbij vind ik het belangrijk dat wij de gemaakte afspraken onderling nakomen, maar ook dat u zich als slachtoffer echt gehoord voelt door alle partijen. U heeft hierbij zelf de regie en ik adviseer en ondersteun u waar mogelijk”.

mr. Nicole Wilms
"Voor mij zijn eerlijkheid en gelijke behandeling waarden die ik heel belangrijk vind. In de letselschade is die gelijkheid per definitie ver te zoeken. Met mijn expertise en vasthoudendheid wil ik ervoor zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Volhardend en voortvarend werk ik met u toe naar een goede regeling van uw schade. Mijn deskundigheid en betrokkenheid worden door mijn cliënten gewaardeerd”.


De meest recente vragen

Drive letselschade

> Letsel door risicovol rijgedrag uberchauffeur of pizzabezorger?

De afgelopen maanden is Nederland al menigmaal opgeschrikt met tragische berichten over ongevallen met taxichauffeurs.