Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 01:49:45 Amersfoort 139068 Prio Hoog Eenheid | Ambulance 09-149 (RAVU) Utrecht
maandag 17 december 2018

MAANDAG 06|11

Startsein voor praktijkproef vermindering fijnstof Regio FoodValley

In een vleeskuikenstal van Theo Snetselaar te Lunteren is een innovatief systeem van Statiq Air geïnstalleerd

LUNTEREN - Wethouder Willemien Vreugdenhil heeft vrijdag 3 november in Lunteren het startsein gegeven voor de eerste praktijkproef. Met deze proef wordt gewerkt aan de vermindering van fijnstof uit  pluimveestallen. Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij zal de komende periode meer praktijkproeven starten.

 

In een vleeskuikenstal van Theo Snetselaar te Lunteren is een innovatief systeem van Statiq Air geïnstalleerd. Dit systeem (PMX) vangt fijnstof af door middel van het ioniseren van stofdeeltjes in de lucht. De stofdeeltjes worden geladen met positieve ionen waardoor alle geaarde oppervlakten in de omgeving van de PMX worden geactiveerd als afvangoppervlak. Door zowel in de proefstal als in een identieke controlestal te meten wordt de reductie vastgesteld. Als deze techniek in de praktijk werkbaar en effectief blijkt, is dit een techniek die kan bijdragen aan vermindering van de fijnstof-uitstoot uit pluimveestallen en daarmee aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

 

Meer praktijkproeven

De praktijkproef die nu van start is gegaan, is de eerste in een serie van tien geplande proeven met innovatieve technieken, waarin verschillende systemen die fijnstof verminderen worden getest. De praktijkproef wordt uitgevoerd door het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) in samenwerking met pluimveehouders, bedrijfsleven, Wageningen Livestock Research en studenten van de Aeres onderwijsgroep. Doelstelling is te komen tot een lijst met haalbare en betaalbare technieken, die zowel de uitstoot verminderen voor de omgeving als het binnenklimaat verbeteren en ook toepasbaar zijn in bestaande stallen. De regio FoodValley loopt voorop met deze unieke samenwerking en aanpak.  

 

Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij

In december 2016 is het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij vastgesteld. Daarmee hebben de gemeenten in de regio FoodValley, de provincie Gelderland, WLR en sectororganisaties met elkaar afspraken gemaakt over de te volgen route om de fijnstof bijdrage van de veehouderij te verminderen met oog voor en behoud van een duurzame veehouderijsector in de regio. Het praktijkcentrum is begin dit jaar opgericht , is onderdeel van het Poultry Expertise Centre en geeft uitvoering aan het Manifest.  

 

Headlines