Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 04:42:53 Amersfoort 7049 Prio Middel Eenheid | Ambulance 09-139

Ambulance 09-139

zaterdag 19 januari 2019

WOENSDAG 10|01

Intentieovereenkomst voor nader onderzoek realisering Railterminal

Het college is ervan overtuigd dat de ontwikkeling van een railterminal van grote betekenis is voor de versterking van de railinfrastructuur met betrekking tot de bedrijvigheid van en in de gemeente Barneveld, Regio FoodValley en Regio Amersfoort

BARNEVELD - De ontwikkeling van een railterminal in Barneveld – langs de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn bij het bedrijventerrein Harselaar – blijft onverminderd kansrijk. Dat concluderen railtransportbedrijf Railbrokerz uit Rotterdam en AZ Industrials B.V. uit Barneveld (onderdeel van Vink Holding B.V.) naar aanleiding van een nieuw verkennend onderzoek. Daarom is nu het moment aangebroken om een uitgebreide ontwerp- en investeringsstudie uit te voeren. De investeerder, AZ Industrials B.V., betaalt € 150.000,- en vraagt de gemeente en de provincie om eenzelfde bijdrage. 

 

Het college stelt – zoals eerder al was afgesproken – de gemeenteraad nu voor om dat bedrag bij te dragen onder de voorwaarde dat ook de provincie Gelderland (ook voor € 150.000,-) meebetaalt. Het college is ervan overtuigd dat de ontwikkeling van een railterminal van grote betekenis is voor de versterking van de railinfrastructuur met betrekking tot de bedrijvigheid van en in de gemeente Barneveld, Regio FoodValley en Regio Amersfoort. 

 

“Onverminderd kansrijk” 

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd met het bedrijf Railbrokerz uit Rotterdam. Het transportbedrijf is gespecialiseerd in railtransporten met name vanuit Oost-Europa. De gesprekken tussen Railbrokerz en investeerder AZ Industrials B.V. uit Barneveld hebben bij de investeerder geleid tot de overtuiging dat de ontwikkeling van een Railterminal Barneveld onverminderd kansrijk is. 

 

“We onderzochten al eerder de mogelijkheid om langs het hoofdspoor – onderdeel van de internationale TEN-T Corridor – een Railterminal Barneveld te ontwikkelen. Vanwege het terugtreden van de toenmalige investeerder werden de plannen tijdelijk stopgezet. Ik ben erg verheugd dat de investeerder én het railinfrabedrijf Railbrokerz nu concluderen dat de railterminal onverminderd kansrijk is, ook al omdat het nu niet alleen om containers, maar ook ál het stortgoed gaat”, aldus wethouder Gerard van den Hengel. “Er zijn nogal wat bedrijven in onze regio, zoals beton- en mengvoederfabrieken, die grondstoffen vanuit Europa invoeren.” 

 

Directeur Henk Vink van Vink Holding B.V. is ook enthousiast: “Ik ben ervan overtuigd dat de Railterminal Barneveld een belangrijke schakel gaat worden in de railinfrastructuur in Midden-Nederland, niet in de laatste plaats vanwege de toename van het (vracht)verkeer over de weg.” 

 

Het onderzoek – waarvoor straks € 450.000,- beschikbaar is – biedt helderheid over de civieltechnische en railtechnische ontsluiting van de railterminal op het hoofdspoor, de planologische randvoorwaarden en het benodigde investeringsbudget voor de aanleg van de railterminal zelf, de ontsluiting vanaf het hoofdspoor en de bereikbaarheid via de openbare weg. 

 

Op basis van de uitkomsten kunnen voorstellen aan derden – zoals de provincie Gelderland – worden gedaan om bij te dragen in de aanleg van de Railterminal Barneveld. Het uitgangspunt is dat overheden bijdragen in de ontsluiting van de railterminal vanaf de publieke rail- en weginfrastructuur en de investeerder verantwoordelijk is voor de aanleg van de infrastructuur op eigen terrein. De gemeente Barneveld zal ook nadrukkelijk letten op de effecten van de verkeersbewegingen op de omgeving (waaronder de impact op Stroe) en de mogelijkheden om bij Barneveld-Noord (Harselaar-Centraal) een halte te realiseren voor een Regiosprinter. De ontwerp- en investeringsstudie moet in het derde kwartaal van 2018 klaar zijn.

Foto's
1/1
Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie

Headlines