Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 19:24:35 Steekincident Narcisstraat Amersfoort Prio Eenheid | Politie Utrecht (Voorlichting)
maandag 12 april 2021

WOENSDAG 31|03

Straatwaarde(n) pakt drugscriminaliteit onder jongeren aan

Met Straatwaarde(n) willen de gezamenlijke partners, waaronder Gemeente Amersfoort, vooral voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen

AMERSFOORT - De politie in Amersfoort heeft maandag 29 maart meerdere verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugscriminaliteit. Dit is het resultaat van een gezamenlijke aanpak in het project Straatwaarde(n).

 

Straatwaarde(n) is een project van het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) waarin onder andere gemeenten, politie, OM (Openbaar Ministerie), hulpverleners en jongerenwerkers samenwerken om drugscriminaliteit onder jongeren aan te pakken én te voorkomen.

 

Repressief en preventief
Met Straatwaarde(n) willen de gezamenlijke partners, waaronder Gemeente Amersfoort, vooral voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen. Dit doen we door goede voorlichting te geven en gerichte inzet van jongerenwerk en hulpverlening. Maar ook door op te treden als er signalen zijn van drugshandel. Het optreden maakt bovendien duidelijk richting jongeren wat de consequentie kan zijn als je in de wereld van drugscriminaliteit terechtkomt.

 

De politieactie van maandag leidde tot de inbeslagname van meerdere telefoons en auto's, en de arrestatie van negen verdachten. Allen Amersfoorters in de leeftijd van 19 jaar tot 23 jaar. Vier verdachten zitten nu nog vast en het onderzoek loopt.

 

Weerbaarder maken
Binnen de aanpak Straatwaarde(n) willen we de jongeren ook weerbaarder maken tegen de verleiding om zich met drugscriminaliteit in te laten. Dit doen we bijvoorbeeld door te laten zien wat de gevolgen kunnen zijn als je de criminaliteit instapt, maar ook met het aanbieden van lespakketten op scholen. En als een jongere wordt aangehouden, gaan we samen met onze partners in dit project met de directe omgeving van die jongere in gesprek. Bijvoorbeeld met de broertjes, zusjes, vrienden en klasgenoten. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van een eervolle weg uit de criminaliteit. Daarnaast kunnen we begeleiding geven naar onderwijs en betere dagbesteding.

 

Preventie en maatwerk
Burgemeester Lucas Bolsius: "Ik wil ook voor onze jongeren een veilige stad waarin zij zich kunnen ontwikkelen en optimaal voorbereiden op hun toekomst. Binnen de aanpak Straatwaarde(n) richten we ons samen met de partners dan ook niet alleen op aanhoudingen en arrestaties van jongeren die zich met drugcriminaliteit bezighouden. We zetten ook in op preventie, bijvoorbeeld door jonge kinderen weerbaar en bewust te maken van criminaliteit en de gevolgen daarvan.

 

Als een jongere wordt aangehouden kijken we naast straffen bijvoorbeeld ook naar welke hulp iemand nodig heeft om uit de criminaliteit te komen en blijven. Dit vraagt per geval om maatwerk. Daar waar nodig betrekken we ook het hele gezin rondom een jongere die is aangehouden erbij. Zeker als er jonge kinderen in het gezin zijn, is het van groot belang om in te zetten op hulp en preventie bij het hele gezin."

 

Meld verdachte situaties
Iedereen moet zich in Amersfoort veilig en thuis voelen. En jongeren verdienen een mooie toekomst. Wij hebben hierbij de hulp van onze inwoners nodig. Criminele activiteiten vinden vaak stiekem plaats. Het duurt soms lang voordat de overheid deze ontdekt. Signalen vanuit de omgeving zijn daarom erg belangrijk.

 

Meld verdachte situaties bij de politie via 0900 8844 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000. Online melden kan ook via www.meldmisdaadanoniem.nl/melden.

Foto's
1/1
Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie

Ook interessant

Headlines