Frank van de Ven lokaal 0 reactie(s) di 25 januari 2022, 17:17

Hogere WOZ-waarde raakt ook inwoners Amersfoort in portemonnee

AMERSFOORT – Onlangs viel de WOZ-beschikking van jouw woning op de mat waarin staat hoeveel gemeentelijke belastingen je moet betalen. Maar klopt het vastgestelde bedrag en de gebruikte meetmethode wel? Dit jaar is landelijk een nieuwe meetmethode verplicht die woningen op basis van oppervlakte (m2) in plaats van inhoud (m3) berekent. De implementatie van deze nieuwe berekening kan foutgevoelig zijn en Amersfoorters veel geld kosten.

Sinds 2022 hanteren alle Nederlandse gemeenten dezelfde meetmethode. Deze methodiek werkt op basis van computermodellen die woningen voortaan op basis van oppervlakte (m2) in plaats van inhoud (m3) berekenen. De invoering van deze nieuwe manier van rekenen kan foutgevoelig zijn. Een gevolg van foutieve berekeningen kan een te hoog ingestelde woningwaarde zijn. Daardoor betalen woningeigenaren onnodig veel belasting. Dat kan in Amersfoort zomaar het geval zijn.

Omdat de WOZ-waarde van invloed is op verschillende gemeentelijke belastingen kan een verkeerde meting de burger veel geld kosten. Deze waardebepaling is namelijk aan verschillende belastingvormen gekoppeld. De bepaling van je WOZ-waarde heeft effect op veel belangrijke zaken zoals je inkomstenbelasting maar ook op je onroerendezaakbelasting (OZB) en zelfs je waterschapsbelasting en rioolheffing. De gebruikte computermodellen zijn echter niet altijd representatief voor alle woningen in een straat of wijk. Het is voor gemeenten echter ondoenlijk om elke woning te taxeren. Het zijn immers modellen die leiden tot schattingen voor woningen in een straat of wijk en daarom niet representatief. Zo houden deze modellen geen rekening met het onderhoud van een huis of een uitbouw. Het zijn schattingen.

Bezwaar maken WOZ-waarde
Die schattingen bepalen echter wel hoeveel belasting jij moet betalen. De vraag is of deze schattingen wel accuraat zijn. Er is een manier om daar achter te komen en dat is door bezwaar te maken tegen je WOZ-waarde. Wanneer je bezwaar wilt maken, heb je vaak enige juridische kennis nodig en dat schrikt veel consumenten af. Ook is het voor veel mensen lastig om bezwaar te maken, omdat ze niet weten hoe en waar dat moet.

Bezwaar maken kán heel eenvoudig zijn als je het via een no-cure-no-pay bureau doet. Deze bureaus zijn in het leven geroepen om burgers te helpen bij het maken van bezwaar tegen hun WOZ-waarde. Wat het inschakelen van deze bureaus erg aantrekkelijk maakt voor burgers is dat deze bureaus hen geen geld kosten. Bij elk succesvol bezwaar betaalt de gemeente de juridische kosten en dat bedrag is kostendekkend voor deze bureaus.

Bureaukosten
Gemeenten zijn minder te spreken over deze partijen en stellen dat no-cure-no-pay bureaus hen geld kosten. Dat komt omdat gemeenten bij succesvol ingediende bezwaren door deze bureaus voor de juridische kosten opdraaien. Op jaarbasis betalen gemeenten circa zeventien miljoen euro aan proceskosten aan bureaus. Dat lijkt veel maar in vergelijking met de 10 miljard euro die op basis van de WOZ-waarde binnenkomt, is dit maar een ontzettend klein bedrag. De gemaakte juridische kosten worden vervolgens door de gemeente op de burger verhaald.

Onderzoekers zijn daarom van mening dat deze bureaus weldegelijk bestaansrecht hebben. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en het ministerie van Justitie en Veiligheid voerden onderzoek uit naar WOZ-bureaus en concludeerden dat deze hard nodig zijn om de burger bij te staan. Wrang genoeg danken no-cure-no-pay bureaus hun bestaansrecht juist aan verkeerd berekende WOZ-waarden.

Advies van de Vastelastenbond
Burgers hebben drie opties: niets doen en op de taxatie van de gemeente vertrouwen, zelf bezwaar maken óf de hulp van een no-cure-no-pay bureau inschakelen. Consumentenorganisatie De Vastelastenbond raadt aan om in elk geval bezwaar te maken. Het mooiste zou het zijn als je zelf bezwaar kunt maken, want dat kost de gemeente niets. Mocht dat niet lukken, dan is de hulp van een no-cure-no-pay bureau inschakelen een goed alternatief. Zo krijg je zekerheid dat je niet teveel betaalt. Mocht de WOZ-waarde kloppen heb je duidelijkheid en mocht je te hoog zijn ingeschaald krijg je het teveel betaalde bedrag terug. Ook krijg je de daarop volgende jaren te maken met belastingverlaging.

Deel dit artikel

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Ook interessant

Weersverwachting Amersfoort

Volg ons

Volg ons